A la platja de Chesil

Chesil_beach_ian_mc_ewan_narrativaA la platja de Chesil. Ian McEwan. Edicions 62, 2010. Trad. Albert Torrescasana. Empúries-Anagrama, 2008. (141 pàgines)

Eren joves, cultes i, tots dos, verges aquella nit, la seva nit de noces, i vivien en una època en què una conversa sobre problemes sexuals era del tot impossible. Però mai no és fàcil.

Les citacions de l’entrada De tan senzill, no vam saber-ne corresponen a les pàgines 18, 116, 9, 52, 36, 74, 22, 23, 9, 9, 106 i 124